Switch Language

Therapeutische Gebieden

Cardiovasculair

Wij zijn partners op het gebied van hart- en vaatziekten. Hart- en vaatziekten zijn wereldwijd de voornaamste doodsoorzaak. Onze focus ligt op het verbeteren van de resultaten voor patiënten op dit gebied, met name met betrekking tot het gebruik van antistolling.

Bent u een zorgprofessional?

Registreer om relevante informatie van Bayer te
ontvangen

Log in of registreer eenmalig in slechts 1 minuut 

Registratie helpt u:

  • Toegang te krijgen tot meer HCP-informatie

  • Relevante patiënten-casussen te onderzoeken

  • Met het abonneren op aankomende trainingen en evenementen

  • Nuttige materialen te downloaden

Als het hart of de nieren niet normaal werken, kan dat leiden tot cardiovasculaire aandoeningen of nierfalen. Cardiovasculaire aandoeningen zijn een groep van ziekten van het hart en de bloedvaten en zijn wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak. Chronisch nierfalen wordt gekenmerkt door een geleidelijke achteruitgang van de nierfunctie en gaat gepaard met een verhoogd risico op cardiovasculaire aandoeningen en terminaal nierfalen. Veel van die aandoeningen en hun vaak levensbedreigende gevolgen kunnen vermeden worden met doeltreffende preventieve maatregelen.

Nieuwe feiten over

cardiologische aandoeningen

30%

van de patiënten met coronaire hartziekten hebben diabetes*

5%

kans op misdiagnose van acuut coronair syndroom bij vrouwen***

2X

zoveel kans om te overlijden aan een hartinfarct wanneer je jonger bent dan 50 jaar en lijdt aan een inflammatoire aandoening**

33%

meer kans op cardiovasculaire aandoeningen in gebieden met zware luchtverontreiniging bij verhoogde fysieke inspanningen****

* https://academic.oup.com/eurjpc/advance-article/doi/10.1093/eurjpc/zwab011/6211611

** https://academic.oup.com/eurjpc/article-lookup/doi/10.1093/eurjpc/zwaa154

*** https://www.escardio.org/The-ESC/Press-Office/Press-releases/Heart-attack-diagnosis-missed-in-women-more-often-than-in-men

****https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article/doi/10.1093/eurheartj/ehab139/6189959

Het cardiologieveld is voortdurend in beweging. In maart 2021 werd opnieuw belangrijk onderzoek gedeeld met enkele opvallende conclusies.

  • Bewegen is gezond maar je kan ook te veel trainen. Trainen boven een aanbevolen drempel in een omgeving met hoge luchtverontreiniging geassocieerd wordt met een verhoogd cardiovasculair risico.

  • Vitale uitputting verhoogt de kans op een hartaanval aanzienlijk.

  • Een hartaanval wordt van oudsher beschouwd als een mannelijke ziekte, maar misschien ligt het wel aan de cijfers. In elk geval worden cardiovasculaire aandoeningen bij vrouwen minder snel gediagnosticeerd en behandeld.

  • Mindfulness-meditatie verbetert de kwaliteit van leven en vermindert de angst voor activiteit bij patiënten na een hartaanval.

  • Er is een nieuwe universele definitie en classificatie van hartfalen.