Switch Language

Bayer for Professionals

Wetenschappelijke informatie binnen handbereik

Een gezonde relatie voor een beter leven

 

Het leven van patiënten verbeteren, daar werkt Bayer aan via zinvolle wetenschappelijke partnerships met professionals in de gezondheidszorg, organisaties en belanghebbenden. Al onze partnerships en samenwerkingen met onze belanghebbenden moeten gezonde relaties zijn. Dat betekent: volledig transparant, gebaseerd op wetenschap en conform de bestaande regelgeving. Bayer zegt "nee" tegen partnerships en samenwerkingen die indruisen tegen deze fundamentele principes.

Alt tag

Het leven van patiënten verbeteren

Zinvolle wetenschappelijke partnerships

Volledige transparantie

Gebaseerd op wetenschap

Regelgeving

 Fundamentele principes

// Het leven van patiënten verbeteren

Alt tag

De vooruitgang in de gezondheidszorg is enorm, de uitdagingen zijn dat ook:

 • We worden ouder en kampen daardoor vaker met twee of meer aandoeningen tegelijkertijd (comorbiditeit)
 • Ondanks een uitstekende gezondheidszorg, zijn er nog veel ziektedomeinen waar we vooruitgang kunnen boeken
 • De meeste kankers vereisen een continue (medische) zorg

Bayer helpt om het leven en de levenskwaliteit van patiënten te verbeteren door innovatieve geneesmiddelen op de markt te brengen.

// Zinvolle wetenschappelijke partnerships

banner charter gezonde relatie

Om het leven van patiënten te verbeteren, ondersteunt Bayer samen met professionals in de gezondheidszorg:

 • Het correcte gebruik van geneesmiddelen
 • Een zo snel mogelijke toegang tot innovatieve behandelingen
 • Wetenschappelijk onderzoek in vooraanstaande onderzoekscentra
   

Dat is wat wij verstaan onder zinvolle wetenschappelijke partnerships.

// Volledige transparantie

banner charter gezonde relatie

Een volledig transparante en op wederzijds vertrouwen gebaseerde samenwerking met professionals uit de gezondheidszorg en gezondheidsorganisaties is cruciaal. Samenwerkingen worden uitsluitend bepaald door:

 • wetenschappelijke drijfveren
 • gezondheidsdoelstellingen
 • de ambitie om de dagelijkse zorg en behandeling van patiënten te verbeteren

// Gebaseerd op wetenschap

banner charter gezonde relatie

Wetenschap drijft ons. Bayer is een life science-bedrijf en

 • initieert
 • co-creëert
 • ondersteunt

wetenschappelijk onderzoek dat gericht is op innovatieve geneesmiddelen die het leven van mensen verbeteren. In al onze partnerships en samenwerkingen is het onze bedoeling om fundamenteel wetenschappelijk onderzoek te vertalen naar gezondheidsoplossingen.

// Regelgeving

banner charter gezonde relatie

Bayer blijft investeren in de opleiding van medewerkers, klanten en belanghebbenden over alle geldende regelgeving. Daarin dragen we samen een gedeelde verantwoordelijkheid.

// Fundamentele principes

banner charter gezonde relatie

Onze gedragscode is geworteld in fundamentele principes. Als Bayer samenwerkt, communiceert en investeert met professionals en organisaties in de gezondheidszorg laten we ons in ons besluitvormingsproces altijd leiden door

 • transparantie
 • gezondheidsdoelstellingen
 • interne en externe regelgeving
 • de passie om het leven van mensen te verbeteren