Switch Language

Therapeutische Gebieden

PROGRESSIE VAN CKD BIJ T2D:

VOORTSCHRIJDEND INZICHT IN DE SCHADE
DIE WORDT AANGERICHT

3 BELANGRIJKE FACTOREN VAN CKD PROGRESSIE
BIJ PATIËNTEN MET T2D1-5

CKD 3 belangrijke factoren

Video title

YYMMDD Author/Uploaded by

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

De therapieën die momenteel door de KDIGO en de EASD worden aanbevolen voor patiënten met CKD en T2D zijn hoofdzakelijk gericht op metabolische en hemodynamische factoren, waarbij inflammatie en fibrose grotendeels buiten beschouwing blijven.6-8

 

Patiënten blijven risico lopen op progressie van de CKD, zelfs wanneer hun HbA1c en bloeddruk onder controle zijn.1,2,9,10

CKD

Zie hoe CKD vaak een grote last
kan worden voor patiënten11-14

 

BP: bloeddruk; CKD: chronische nierschade; EASD: Europese Vereniging voor de Studie van Diabetes; HbA1c: geglyceerde hemoglobine; KDIGO: Kidney Disease mproving Global Outcomes; T2D: type 2 diabetes.

Referenties