Switch Language

PROGRESSIE VAN CKD BIJ T2D:

VOORTSCHRIJDEND INZICHT IN DE SCHADE
DIE WORDT AANGERICHT

eGFR-Testing_Alone

In combinatie wijzen een toenemende albuminurie en een verminderde eGFR op klinische symptomen van nierschade2

CKD

Lees meer over de laatste ontwikkelingen op het gebied van CKD en T2D

 

CKD: chronische nierschade; EASD: Europese Vereniging voor de Studie van Diabetes; eGFR: geschatte glomerulaire filtratiesnelheid; GFR: glomerulaire filtratiesnelheid; KDIGO: Kidney Disease Improving Global Outcomes; T2D: type 2 diabetes; UACR: albumine/kreatinine ratio in urine.

Referenties