Switch Language

Privacybeleid voor beroepsbeoefenaren (HCPs)

1. Bereik

Bij Bayer zetten we ons in om de privacy van onze klanten en partners (later “u”) te beschermen en om de persoonsgegevens van onze klanten en partners te verwerken in overeenstemming met alle toepasselijke wetten. Deze privacyverklaring is van toepassing op onze medische, marketing- en verkoopactiviteiten en interacties met onze professionele klanten en partners (namelijk beroepsbeoefenaren zoals gedefinieerd in de EFPIA HCP-code), met wie wij zakendoen. 

 

 

2. Wie is in deze context de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens?

De verwerkingsverantwoordelijke voor de in deze kennisgeving beschreven verwerking is: 


Bayer SA-NV                   
Jan Mommaertslaan 14                   
1831 Diegem                   
België

 

Als u vragen heeft met betrekking tot deze privacyverklaring, gelieve contact op te nemen met ons per e-mail: dataprivacy.belux@bayer.com.

 

 

3. Hoe verzamelen we gegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens over u, d.w.z. alle gegevens die u als individu kunnen identificeren, op verschillende manieren.

 

In de meeste situaties wordt de informatie rechtstreeks van u verzameld, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor onze communicatiekanalen, producten of diensten of tijdens persoonlijke interacties of interacties op afstand, ook wanneer we u bezoeken brengen, u deelneemt aan vergaderingen op afstand of wanneer u onze website, apps of sociale media gebruikt, deelneemt aan marktonderzoek of campagnes, deelneemt aan onze evenementen of in enige andere vorm met ons communiceert.

 

Bovendien ontvangen we informatie van commerciële dataleveranciers of publiek beschikbare bronnen, bv. medische websites en websites van universiteiten en congressen. Deze bronnen bevatten informatie over uw medisch expertisegebied, uw wetenschappelijke activiteiten zoals publicatie van wetenschappelijke artikelen, deelname aan onderzoeksprojecten en professionele congressen.

 

De lijst van commerciële dataleveranciers van wie we uw informatie verzamelen, omvat:

 

 • IQVIA Solutions Belgium BV, Da Vincilaan 7, 1930 Zaventem, België.

 

 

4. Welke gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen en verwerken verschillende categorieën van persoonsgegevens over u. Wij verzamelen en verwerken voornamelijk persoonsgegevens die verband houden met uw professionele functie en hoedanigheid als klant of zakenpartner.


De persoonsgegevens die we over u verzamelen omvatten in het bijzonder:

 

Identiteits- en Contactgegevens

 

Dit omvat uw naam (inclusief titels), geboortedatum, klantenidentificatienummer, professionele identificatiecode, beroep/positie/functie, e-mail of andere online contactinformatie, fax/mobiel/telefoonnummer, adres ziekenhuis/medische praktijk, post- en werkadres.


 

Gegevens over Expertise

 

Dit omvat gegevens over uw professionele en medische expertise, uw wetenschappelijke activiteiten (zoals publicaties, deelname aan onderzoeksprojecten of congressen), studiegerelateerde gegevens zoals aantal en type patiënten, behandelingsvoorkeuren en routines voor patiënten en diagnose, informatie over contacten met Bayer en informatie over uw interesses. Gegevens over uw expertise kunnen eveneens komen van commerciële dataleveranciers of marktonderzoeksbureaus.


 

Gegevens over Klantrelaties

 

Dit omvat informatie over diensten die door u gebruikt worden, zoals onze individuele contacten met u, onze lijsten en databases, notulen van vergaderingen met u inclusief discussiedetails (bv. besproken onderwerpen, uw kennis van ons bedrijf, welk soort materiaal we aan u hebben getoond en alle feedback die u hebt gegeven, in het kader van promotionele en/of medisch/wetenschappelijk gestuurde interacties en soortgelijke informatie), feedback en antwoorden op enquêtes en andere soortgelijke informatie, demografische gegevens en informatie over doelgroepen, segmenten en publieken waartoe u behoort en informatie over uw rol in de werkgemeenschap.

 

Dit omvat ook gegevens afkomstig van de analyse van de klant- en gebruiksgegevens die we over u hebben ontvangen, zoals segmentatie, doelgroepen en aanbevelingen voor de volgende beste actie (‘next best action’).


 

Klant / Partner Marketing- & Communicatievoorkeuren

 

Dit omvat uw voorkeuren inzake inhoud (bv. over onze producten, diensten) en middelen (bv. e-mail) voor het ontvangen van marketing- en andere communicatie van ons en onze partners.


 

Gebruiksgegevens op Website en Marketingcommunicatie

 

Dit omvat informatie over hoe u onze website, sociale media en andere communicatie en diensten gebruikt en ermee omgaat, waaronder informatie over uw bezoeken aan onze website, campagneactiviteiten en interactie met en interesse in onze diensten.

 

Tijdens uw bezoek aan onze website, of tijdens het gebruik van onze apps of services kunnen we technische gegevens en gebruiksgegevens verzamelen over uw apparatuur, browse-acties en -patronen. We verzamelen deze persoonsgegevens door middel van cookies en vergelijkbare technologieën.


 

Technische, Log- en Auditgegevens

 

Dit omvat uw IP-adres, uw inloggegevens, loggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instellingen en locatie, typen en versies van browserplug-in, besturingssysteem en platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website.

 

Het kan ook gaan om technische gegevens voor ontwikkeling en testen, interne en externe audits en gegevens over gegeven toestemmingen.


 

Gegevens over Stalen

 

Dit omvat gegevens met betrekking tot stalen die u van ons ontvangt.


 

 

5. Hoe gebruiken wij persoonlijke informatie?

We gebruiken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving(en). In de onderstaande tabel beschrijven we alle doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken/verwerken en de rechtsgrond op basis waarvan we uw persoonsgegevens verwerken. Waar van toepassing hebben we ook onze gerechtvaardigde belangen geïdentificeerd.

 

In het bijzonder zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken in de volgende omstandigheden:

 

Activiteit / Doel

 

Beschrijving activiteit

 

Type gegevens

 

Professionele identiteit             
Verificatie, accountbeheer, en             
Beheer van klant- en partnerrelaties


 

Verificatie van uw identiteit als beroepsbeoefenaar en accountbeheer voor u mogelijk maken in onze systemen.

Creëren en onderhouden van onze database met beroepsbeoefenaren om u te identificeren en, indien van toepassing, te betrekken. Dit omvat het verzamelen, aankopen en opslaan van uw persoonsgegevens.  


Wettelijke grondslag: Verwerking is noodzakelijk om onze gerechtvaardigde belangen na te streven om een up-to-date database van onze klanten en partners te onderhouden, uw identiteit te verifiëren of/en een account voor u aan te maken. In sommige gevallen kan het ook nodig zijn om uw identiteit te controleren om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals het naleven van de lokale gedragscodes.           
 

Identiteits- en Contactgegevens, Gegevens over Expertise, Gegevens over Klantrelaties

 

Beheer betrokkenheid klant/partner, rapportage, verzamelen van feedback en analyses

 

Klantenbetrokkenheid mogelijk maken, plannen en beheren, met inbegrip van communicatie tussen ons en u via telefoon, via apparaten voor vergaderen op afstand of face-to-face voor dit doel. Het mogelijk maken om te communiceren over/antwoorden op uw medische vragen en verzoeken. Communicatie wordt vooraf overeengekomen (bv. gepland bezoek, vergadering op afstand) of door u geïnitieerd. Dit omvat ook het plannen van onze interacties met u.

Uw gegevens verrijken met uw feedback en met informatie die wordt verzameld tijdens vergaderingen die met u worden gehouden.

Analyseren van uw betrokkenheid bij onze website en apps, communicatie, voorkeuren, evenementen, persoonlijke vergaderingen en diensten om de inhoud die u ontvangt te verbeteren, u relevante informatie te verstrekken, onze communicatie te optimaliseren en de relevantie ervan voor u te verbeteren. We kunnen u ook toewijzen aan verschillende segmenten en op basis van segmentatie het type, de inhoud en de frequentie van specifieke communicatiemaatregelen voor specifieke doelgroepen beheren.


Wettelijke grondslag: Verwerking is noodzakelijk om onze gerechtvaardigde belangen na te streven om onze betrokkenheid met u bij te houden, om uw belangen en expertise bij te houden, en onze diensten te ontwikkelen en u het gevoel te geven dat we u horen en begrijpen.

Identiteits- en Contactgegevens, Gegevens over Expertise, Gegevens over Klantrelaties

 

Beheer van klant-/ partnerovereenkomsten

 

Het beheer van de klant-/partnerovereenkomsten om ervoor te zorgen dat de dienstverlening aan u op gepaste en wettige wijze wordt overeengekomen, inclusief met betrekking tot de bepaling van de redelijke vergoeding op basis van uw expertisegegevens, en kan worden uitgevoerd in overeenstemming met de rechten en verplichtingen die in die overeenkomst zijn uiteengezet.


Wettelijke grondslag: De verwerking is noodzakelijk om ons gerechtvaardigd belang na te streven om onze dienstverleningsovereenkomsten met u bij te houden, OF – indien van toepassing – de verwerking is noodzakelijk om onze overeenkomst met u na te komen.

Identiteits- en Contactgegevens, Gegevens over Expertise, Gegevens over Klantrelaties

 

Gegevens analyseren voor voorkeursbeheer, personalisatie en inzichten

 

Uw voorkeuren analyseren of voorspellen, content personaliseren en inzicht verzamelen in uw behoeften door direct identificeerbare gegevens over u te combineren en uw acties op onze websites of andere vormen van communicatie te observeren. We kunnen u ook toewijzen aan verschillende segmenten en op basis van segmentatie het type, de inhoud en de frequentie van specifieke communicatiemaatregelen voor specifieke doelgroepen beheren.


Wettelijke grondslag: Wanneer u uw toestemming hebt gegeven, ook met betrekking tot het verzamelen van cookies, OF – indien van toepassing – is de verwerking noodzakelijk om ons gerechtvaardigde belang na te streven om onze diensten te ontwikkelen en u het gevoel te geven dat we u horen en begrijpen.

Identiteits- en Contactgegevens, Gegevens over Expertise, Technische Gegevens, Klant / Partner Marketing- & Communicatievoorkeuren, Gebruiksgegevens op Website en Marketingcommunicatie

 

Succesanalyses van marketingcommunicatie en websitegebruik

 

Het verzamelen van informatie over hoe u onze diensten gebruikt en welk type marketing en communicatie u wilt ontvangen op basis van uw keuzes, het gebruik van onze website en andere diensten en interesses.


Wettelijke grondslag: Toestemming, indien u die hebt gegeven, ook met betrekking tot het verzamelen van cookies, OF – indien van toepassing – is de verwerking noodzakelijk om ons gerechtvaardigde belang na te streven om onze diensten te ontwikkelen en u het gevoel te geven dat we u horen en begrijpen.

Identiteits- en Contactgegevens, Technische Gegevens, Gebruiksgegevens op Website en Marketingcommunicatie

 

Marktonderzoek

 

Zelfstandig marktonderzoeken uitvoeren of uw persoonsgegevens aan derden verstrekken om dergelijke marktonderzoeken uit te voeren.


Wettelijke grondslag: Wanneer verwerking noodzakelijk is om ons gerechtvaardigde belang na te streven om marktonderzoek uit te voeren of derden te helpen marktonderzoek uit te voeren.

 

Identiteits- en Contactgegevens

 

Digitale marketing in de vorm van promotionele of medische communicatie

 

U voorzien van eventueel aangepaste marketing en promotionele communicatie over wetenschappelijke/gezondheidskwesties (al dan niet digitaal) op maat van uw professionele gebied en interesses. Wij sturen u communicatie die wij interessant voor u achten of die u specifiek van ons hebt gevraagd.


Wettelijke grondslag: Wanneer u uw toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van digitale marketing in de vorm van promotionele of medische communicatie.

 

Technische Gegevens, Gebruiksgegevens op Website en Marketingcommunicatie, Klant / Partner Marketing- & Communicatievoorkeuren

 

Evenementenbeheer

 

Het organiseren en plannen van evenementen, alsook het boeken en coördineren van reizen en accommodatie voor dergelijke evenementen en, indien overeengekomen, het betalen of vergoeden van uw onkosten. Analyseren van de deelname aan evenementen en activiteiten tijdens evenementen.


Wettelijke grondslag: De verwerking is noodzakelijk om ons gerechtvaardigde belang na te streven om u de evenementen aan te bieden waarvoor u bent uitgenodigd of waarvoor u zich hebt aangemeld, OF – indien van toepassing – de verwerking is noodzakelijk om onze overeenkomst met u na te komen.

 

Identiteits- en Contactgegevens

 

Systeemontwikkeling en -tests

 

Het gebruik van de verzamelde gegevens om de functionaliteiten van onze nieuwe systemen en diensten te testen voor zover het onmogelijk is om valse of synthetische gegevens te gebruiken. Het verbeteren, testen of ontwikkelen van nieuwe IT-systemen en -toepassingen die we gebruiken om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren en te verbeteren.


Wettelijke grondslag: Verwerking is noodzakelijk om ons gerechtvaardigde belang na te streven om de functionaliteiten van onze nieuwe systemen en diensten te ontwikkelen en te beoordelen.

Technische, Log- en Auditgegevens

 

Het volgen van stalen

 

Verwerken van uw gegevens om het volgen van stalen te vergemakkelijken. 


Wettelijke grondslag: Verwerking is noodzakelijk om onze gerechtvaardigde belangen na te streven om de stalen die we met u hebben gedeeld bij te houden en om uw belang bij dergelijke stalen bij te houden.

Identiteits- en Contactgegevens, Gegevens over Stalen

 

Naleving en bedrijfscontinuïteit

 

Nalevingsvereisten omvatten bijvoorbeeld het bewaren van informatie voor fiscale doeleinden, voor het beheren van toestemmingsgegevens, het verstrekken van dringende medische informatie, het beantwoorden van medische vragen en het bijhouden van noodzakelijke gegevens over HCP-communicatie, bijwerkingen.

De vereisten voor bedrijfscontinuïteit omvatten bijvoorbeeld het beheer van de netwerkbeveiliging, de verdediging tegen rechtsvorderingen, de ondersteuning van activiteiten met betrekking tot verkoop, desinvestering of andere zakelijke wijzigingen en de communicatie met u over wijzigingen in ons beleid en onze algemene voorwaarden.

Indien van toepassing kunnen gegevens die we bezitten verwerkt worden ter ondersteuning van de opsporing, het onderzoek en de preventie van fraude en wangedrag of ander illegaal gedrag.


Wettelijke grondslag: Verwerking is noodzakelijk om ons gerechtvaardigde belang na te streven om naleving van ethische normen te garanderen en om illegale of schadelijke gebeurtenissen te onderzoeken of te voorkomen OF - indien van toepassing - is het noodzakelijk om onze wettelijke verplichting na te komen.

 

Alle gegevensgroepen indien van toepassing

 

Transparantie

 

Transparantievereisten, waaronder de openbaarmaking bij de EFPIA gehanteerde praktijkcode met betrekking tot waardeoverdrachten.


Wettelijke grondslag: Toestemming, indien u die hebt gegeven, OF – indien van toepassing – de verwerking is noodzakelijk om ons gerechtvaardigde belang, evenals het gerechtvaardigde belang van het bredere publiek, na te streven bij het verschaffen van transparantie over onze HCP-verbintenissen, het ondersteunen van ethische praktijken, vertrouwen en samenwerking in de farmaceutische industrie en de medische gemeenschap.

 

Identiteits- en Contactgegevens, Gegevens over Klantenrelaties en klantencontracten (betaling en transactie)

 

Veiligheidsrapportage

 

Meldingsvereisten voor veiligheid/bijwerkingen, vereist om de identificatie en het beheer van risico's op schade aan patiënten te ondersteunen en om goede geneesmiddelenbewakingspraktijken te handhaven.


Wettelijke grondslag: De verwerking is noodzakelijk om gerechtvaardigde belangen na te streven bij het beheer van risico’s voor patiënten, OF - indien van toepassing - het is noodzakelijk om onze wettelijke verplichting na te komen.

Identiteits- en Contactgegevens

 

 

Wanneer wij ons gerechtvaardigd belang hebben aangeduid als de rechtsgrond voor de verwerking van de hierboven gespecificeerde persoonsgegevens, hebben wij een passende belangenafweging uitgevoerd. Het doel van de belangenafweging is ervoor te zorgen dat ons gerechtvaardigd belang niet wordt geschaad door uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden.

 

6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? 

We bewaren de persoonsgegevens die we verzamelen wanneer we een geldig doel hebben en een blijvende legitieme noodzaak om dit te doen. Wanneer er geen blijvende legitieme behoefte is om uw persoonsgegevens te verwerken, zullen we deze verwijderen of anonimiseren. De bewaartermijnen zijn gebaseerd op marktpraktijken en worden regelmatig herzien en bijgewerkt. 


Gegevens kunnen langer worden bewaard als we daartoe wettelijk verplicht zijn, of als bewaring noodzakelijk is om rechtsvorderingen vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.  
 

 

Type gegevens

 

Bewaringstermijn

 

 • Identiteits- en Contactgegevens 
 • Gegevens over Expertise
 • Gegevens over Klantrelaties
 • Marketing- & Communicatievoorkeuren Klant/Partner
 • Gebruiksgegevens op Website en Marketingcommunicatie

De gegevens worden bewaard gedurende de actieve klantenrelatie, met een bewaartermijn van twee jaar vanaf de laatste interactie met u, jaarlijks bepaald bij de start van het nieuwe kalenderjaar. 

 

Voorbeeld: Onze laatste interactie met u vindt plaats op 1 september 2025. In dit geval zal een bewaartermijn van twee jaar ingesteld worden vanaf 1 januari 2026, met gegevens die bewaard worden tot 1 januari 2028.

 

 • Technische, Log- en Auditgegevens

Technische gegevens: datum verzameling + max. 6 maanden

 

Audit- en Loggegevens voor naleving en bedrijfscontinuïteit: datum verzameling + 2 jaar

 • Gegevens over Stalen
 • Algemeen: Einde van het betreffende kalenderjaar + 10 jaar
 • Met het oog op de verdediging tegen rechtsvorderingen: Einde van het jaar waarin de vordering is ontstaan, en de persoon die recht heeft op schadevergoeding kennis krijgt van de omstandigheden en de identiteit van de schuldenaar of die kennis zou hebben verkregen indien hij geen blijk had gegeven van grove nalatigheid + 3 jaar

 

7. Hoe beveiligen we uw gegevens?

Bij Bayer implementeren we passende fysieke, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te allen tijde te beschermen. De controles die wij implementeren, bieden een beveiligingsniveau dat is afgestemd op het risico van de verwerking van uw persoonlijke informatie.

 

 

8. Hoe delen we de gegevens die we verzamelen?

We kunnen uw persoonsgegevens delen binnen gelieerde ondernemingen van Bayer (http://www.bayer.com/en/bayer-worldwide.aspx) wanneer dit nodig is voor de hierboven vermelde doeleinden. We delen deze gegevens op basis van ons gerechtvaardigde belang om persoonlijke gegevens door te geven binnen de Bayer-groep voor interne administratieve en operationele doeleinden, zoals het gebruik van gecentraliseerde IT-systemen en de afstemming van bedrijfsactiviteiten en -strategieën. We delen uw persoonlijke gegevens alleen intern wanneer dit nodig is voor de doeleinden die worden genoemd in sectie 5.

 

We delen informatie, met inbegrip van persoonlijke informatie, met gelieerde ondernemingen van Bayer en/of onze vertrouwde externe dienstverleners die we gebruiken om diensten aan ons te leveren, voor zover dergelijke partijen uw gegevens namens ons en in opdracht van ons verwerken, bv. het hosten van gegevens en het onderhoud van IT-systemen, het uitvoeren van marktonderzoek, het verstrekken van cookies voor onze website, het organiseren van evenementen, het plannen en uitvoeren van marketingactiviteiten, klantenondersteuning en -service, betalingsverwerking, levering van producten aan u, analyses en andere diensten voor ons. Deze externe dienstverleners kunnen toegang hebben tot uw persoonsgegevens of deze verwerken met het oog op het verlenen van diensten voor/aan ons. We staan onze externe dienstverleners niet toe om de persoonsgegevens die we met hen delen te gebruiken voor een ander doel dan (zoals door ons gespecificeerd in de relevante verwerkersovereenkomst die met deze partijen is gesloten) in verband met de diensten die ze aan ons leveren. We hebben verwerkersovereenkomsten afgesloten met onze verwerkers.


Daarnaast delen we informatie, inclusief persoonlijke informatie, met relevante regelgevende instanties en overheidsinstanties waar de wet dit vereist.


Wij verstrekken of delen uw persoonsgegevens aan (onafhankelijke) derden in de volgende gevallen:

 • met hotels of luchtvaartmaatschappijen in verband met evenementen.
 • met fiscale adviseurs.
 • met een kandidaat-koper in geval van een overname, fusie of enige andere vorm van overschakeling van bedrijven of activa waarbij de eigendom of de controle met betrekking tot ons, onze merken, producten of onze diensten wordt gewijzigd. 
 • wanneer wij te goeder trouw geloven dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze wettelijke rechten vast te stellen of uit te oefenen of om ons te verdedigen tegen rechtsvorderingen, om uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, om fraude te onderzoeken of om te reageren op een verzoek van de overheid.
 • wanneer de wet dit vereist, kunnen we uw persoonsgegevens bekendmaken aan overheidsinstanties, zoals gezondheidsautoriteiten, belastingautoriteiten en wetshandhavingsautoriteiten.
 • wanneer vereist volgens praktijkcodes of reglementeringen binnen de sector, kunnen we informatie over u bekendmaken of publiceren waar dit is toegestaan volgens ons gerechtvaardigd belang, uw toestemming om dit te doen of onze wettelijke verplichting om dit te doen, indien van toepassing (bv. openbaarmaking rond waardeoverdrachten volgens de vereisten van de EFPIA of de toepasselijke reglementeringen).
 • indien nodig, om juridische beslissingen te ondersteunen en om rechtsvorderingen in te stellen of te verdedigen, kunnen wij uw persoonsgegevens delen met externe advocaten.


Het delen van verzamelde gegevens is gebaseerd op een passende wettelijke basis. 

 

 

9. Zullen we uw gegevens doorgeven aan derde landen en hoe zouden we dit doen?

We zullen uw persoonsgegevens niet doorgeven aan ontvangers buiten de EU of de EER, tenzij we ervoor hebben gezorgd dat de AVG Hoofdstuk V wordt nageleefd.


Uw persoonsgegevens zullen (kunnen) gedeeltelijk ook verwerkt worden in landen buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER), die mogelijk een lager gegevensbeschermingsniveau hebben dan Europese landen. In dergelijke gevallen garanderen wij dat uw persoonsgegevens voldoende bescherming krijgen, bijvoorbeeld door specifieke overeenkomsten te sluiten met onze contractuele partners of gelieerde ondernemingen van Bayer, of wij vragen uw uitdrukkelijke toestemming voor een dergelijke verwerking. 
 

 

10. Hoe kunnen we geautomatiseerde besluitvorming en kunstmatige intelligentie gebruiken met betrekking tot uw informatie?

We kunnen geautomatiseerde benaderingen gebruiken bij besluitvormingsactiviteiten, bijvoorbeeld bij segmentering en profilering voor bijvoorbeeld marketing, of voor het bepalen van de reële marktwaarde op basis van uw ervaring en professionele expertise. Beslissingen op basis van geautomatiseerde benaderingen worden doorgaans door individuen genomen en hebben geen aanzienlijke gevolgen voor u. We zullen er echter voor zorgen dat u passende informatie krijgt en, waar van toepassing/nodig, dat uw voorafgaande toestemming wordt verkregen met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming die aanzienlijke gevolgen voor u heeft. 


Wanneer kunstmatige-intelligentietechnologieën en -processen gebruikt worden met betrekking tot uw gegevens, zullen we er altijd voor zorgen dat u passende informatie krijgt en dat de verwerking uitgevoerd wordt in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke en ethische principes.

 


11. Hoe kunt u uw rechten op het gebied van gegevensbescherming uitoefenen?

U hebt bepaalde rechten als het gaat om uw persoonlijke gegevens. Hieronder vindt u een samenvatting van deze rechten, hoe u ze kunt uitoefenen en eventuele beperkingen.


Onder bepaalde omstandigheden hebt u de volgende rechten:

 • Recht om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens. Dit geeft u het recht om informatie te vragen over of wij uw persoonsgegevens verwerken en hoe, en om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren. 
 • Recht om rectificatie te vragen van de persoonsgegevens die we over u bewaren. Dit geeft u het recht om onvolledige of onjuiste gegevens die we over u bezitten te laten corrigeren, behoudens eventuele wettelijke verplichtingen die het wijzigen van gegevens in bepaalde gevallen kunnen verbieden.
 • Recht om het wissen van uw persoonsgegevens aan te vragen. Dit geeft u het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen als er geen goede reden voor ons is om deze te blijven verwerken, onder voorbehoud van enige wettelijke verplichting die het ons in bepaalde gevallen kan verbieden gegevens te verwijderen.
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer wij ons baseren op ons gerechtvaardigde belang (of dat van een derde) als rechtsgrond voor de verwerking. 
 • Recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Dit geeft u het recht om ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens op te schorten en/of te beperken, bijvoorbeeld als u wilt dat wij de juistheid van de gegevens of de reden voor de verwerking van de gegevens vaststellen.
 • Recht om te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een andere partij (ook wel overdraagbaarheid van gegevens genoemd).
 • Recht om niet te worden onderworpen aan beslissingen die uitsluitend op geautomatiseerde verwerking zijn gebaseerd, wanneer dit een aanzienlijk gevolg voor u heeft. 
 • Als onze verwerking uitsluitend gebaseerd is op uw toestemming, het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Deze intrekking zal geen invloed hebben op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking ervan.


Als u uw rechten wilt uitoefenen, richt u uw verzoek aan ons via het contactformulier (https://www.bayer.com/en/contacting-data-privacy) of via het hieronder vermelde bureau voor de gegevensbescherming van ons bedrijf. 


U hebt het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit als u zich zorgen maakt over onze gegevensbeschermingspraktijken. In België kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

 


12. Hoe kunt u contact opnemen met het Bureau voor Gegevensbescherming in verband met deze privacyverklaring?

Indien u contact wil opnemen met ons bureau voor de gegevensbescherming, gelieve uw aanvraag te sturen naar Bayer SA-NV, Data Protection Officer, J.E. Mommaertslaan 14, 1831 Diegem (Machelen), België of naar dataprivacy.belux@bayer.com.


13. Hoe zullen wijzigingen aan deze privacyverklaring beheerd en gecommuniceerd worden?

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd bijgewerkt worden om de veranderende wettelijke, regelgevende of operationele vereisten weer te geven. We raden u aan om periodiek onze website te raadplegen voor de laatste informatie over onze privacypraktijken.


Als er belangrijke wijzigingen zijn in deze privacyverklaring en u bent een geregistreerde klant, zult u per e-mail op de hoogte worden gebracht, voordat de wijziging van kracht wordt.

 

Date last revised: 15/12/2023 – CON-BE-00013-1